راهنمای ارسال

راهنمای ارسال فروشگاه آنلاین صافی تجارت / MARPLO

روش ارسال کالا در تهران:

کلیه سفارش هایی که‌ در شهر تهران در روزهای کاری شنبه تا پنج شنبه تا قبل ساعت ۱۴ ثبت شود همان روز با پیک ارسال خواهد شد و در بین ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۸ همان روز تحویل خواهد شد.

کلیه سفارشاتی که در شهر تهران در روزهای کاری شنبه تا پنج شنبه بعد از ساعت ۱۴ ثبت شود در روز کاری بعد بین ساعت ۱۱ لغایت ۱۴ تحویل مشتری خواهد شد.

کلیه سفارشاتی که در شهر تهران در روز های تعطیل (جمعه و یا تعطیلات رسمی) ثبت شوند در زوز کاری بعد بین ساعت ۱۱ لغایت ۱۴ تحویل مشتری خواهد شد.

روش ارسال کالا (خارج از تهران) شهرستان:

تیپاکس برای سفارش‌های با محل تحویل خارج از تهران یا کرج برنامه‌ریزی شده است.

کلیه سفارشاتی که‌ در شهرستان ها در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه تا قبل ساعت ۱۴ ثبت شود همان روز با تیپاکس ارسال خواهد شد و در شهرهای مرکزی ۲۴ ساعت بعد و در شهر های حاشیه ای و مرزی بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل داده میشود.

کلیه سفارشاتی که‌ در شهرستان ها در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه تا بعد از ساعت ۱۴ ثبت شود روز کاری بعد رو با تیپاکس ارسال خواهد شد و در شهرهای مرکزی ۲۴ ساعت بعد از ارسال  و در شهر های حاشیه ای و مرزی بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل داده میشود.

کلیه سفارشاتی که در شهرستان ها در روز های تعطیل (جمعه و یا تعطیلات رسمی) ثبت شوند در زوز کاری بعد توسط تیپاکس برای مشتری ارسال خواهد شد.

 هزینه ارسال :

توسط پیک تا ۱۰ هزارتومان بعهده شرکت و مابقی به عهده مشتری می باشد.

هزینه ارسال کلیه سفارش هایی که با قیمت حراج به فروش می روند, به عهده مشتری می باشد.

موجود یا موجود نبودن کالا:

 در صورت عدم موجود بودن کالا حتی در صورت قطعی شدن سفارش مشتری مراتب توسط کارشناسان فروش به مشتری اطلاع داده خواهد شد که طی آن یا کالای مشابه جایگزین خواهد شد یا سفارش لغو خواهد شد و مبلغ آن طی ۷۲ ساعت کاری به حساب مشتری عودت خواهد شد.